Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018
Ngày 30/07/2018 Báo cáo thường niên
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

Chi tiết báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 theo link bên dưới:

Báo cáo thường niên năm 2017
Ngày 20/04/2018 Báo cáo thường niên
Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát Chi tiết nghị quyết tải về theo link bên dưới:

wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat