CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc ký hợp đồng mua quặng sắt.
Ngày 02/10/2023 Công bố thông tin
CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc ký hợp đồng mua quặng sắt.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: Xin mời xem và tải nội dung Báo cáo theo đường link bên dưới...

CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nhận cấp tín dụng tại BIDV Hà Nội
Ngày 24/08/2023 Công bố thông tin
CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nhận cấp tín dụng tại BIDV Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: Xin mời xem và tải nội dung Báo cáo theo đường link bên dưới...

CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng mua than nhiệt
Ngày 18/08/2023 Công bố thông tin
CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng mua than nhiệt

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: Xin mời xem và tải nội dung Báo cáo theo đường link bên dưới...

CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nhận cấp tín dụng tại Agribank Bắc Hải Phòng
Ngày 14/08/2023 Công bố thông tin
CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nhận cấp tín dụng tại Agribank Bắc Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: Xin mời xem và tải nội dung Báo cáo theo đường link bên dưới...

CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng mua bán than nhiệt
Ngày 14/08/2023 Công bố thông tin
CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng mua bán than nhiệt

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: Xin mời xem và tải nội dung Báo cáo theo đường link bên dưới...

CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nhận cấp tín dụng tại BIDV Hà Nội
Ngày 10/08/2023 Công bố thông tin
CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nhận cấp tín dụng tại BIDV Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: Xin mời xem và tải nội dung Báo cáo theo đường link bên dưới...

CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Ecotech.
Ngày 10/08/2023 Công bố thông tin
CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Ecotech.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: Xin mời xem và tải nội dung Báo cáo theo đường link bên dưới...

CBTT-Giấy CNĐKDN thay đổi lần thứ 15
Ngày 01/08/2023 Công bố thông tin
CBTT-Giấy CNĐKDN thay đổi lần thứ 15

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: Xin mời xem và tải nội dung Báo cáo theo đường link bên dưới...

CBTT-Điều lệ mới sửa đổi theo Nghị quyết HĐQT số 14/2023/NQ-HĐQT
Ngày 28/07/2023 Công bố thông tin
CBTT-Điều lệ mới sửa đổi theo Nghị quyết HĐQT số 14/2023/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: Xin mời xem và tải nội dung Báo cáo theo đường link bên dưới...

CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty
Ngày 28/07/2023 Công bố thông tin
CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: Xin mời xem và tải nội dung Báo cáo theo đường link bên dưới...

CBTT-Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua điều chỉnh giới hạn tín dụng với BIDV Hà Nội
Ngày 20/07/2023 Công bố thông tin
CBTT-Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua điều chỉnh giới hạn tín dụng với BIDV Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: 20230720 - VPG - CBTT NQ HDQT thong qua dieu chinh gioi han tin dung voi BIDV...

CBTT-Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023
Ngày 20/07/2023 Công bố thông tin
CBTT-Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: 20230720 - VPG - CBTT Bao cao tinh hinh quan tri cong ty 6 thang nam...

wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat