Thành tựu - Chứng nhận

KỶ NIỆM CHƯƠNG TOP 100 SAO VÀNG ĐẤT VIỆT NĂM 2018
VIET PHAT GROUP – TOP 100 SAO VÀNG ĐẤT VIỆT 2018
VIET PHAT GROUP – TOP 100 BRANDS OF VIETNAM – VIETNAM GOLD STAR AWARD 2018
CHỨNG NHẬN HỘI VIÊN VCCI
CHỨNG NHẬN 500 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LỚN NHẤT VIỆT NAM 2017
TOP 30 THƯƠNG HIỆU MẠNH VÀ BÊN VỮNG 2016
QUALITY CERTIFIED ISO 9001:2015
CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015
ĐỐI TÁC UY TÍN CỦA TISCO 2016
TOP NHÃN HIỆU CẠNH TRANH VIỆT NAM 2016
GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 9001:2008
GIẤY CHỨNG NHẬN TOP NHÃN HIỆU CẠNH TRANH VIỆT NAM 2016
QUALITY CERTIFIED ISO 9001:2008
CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP TIÊN PHONG ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ PHÁ TRIỂN KINH TẾ XANH 2016

Bằng khen

BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG – 2019
GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND QUẬN HỒNG BÀNG 2018
BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2018
BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2017
Bằng khen của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế
Bằng khen hoàn thành tốt nhiệm vụ nộp ngân sách nhà nước
Bằng khen có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội
Khách hàng thân thiết MB Bank 2016
wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat